hd.office@sadaco.com | (84-8)39317341 -38439337. Trang thông tin chính thức: SADACO

Vị trí tuyển dụng Số lượng Mô tả Nơi làm việc Ngày đăng
Công nhân chế biến gỗ có tay nghề: sơ chế, tinh chế, sơn, chà nhám 50 Xí nghiệp CBLS 2 Xem thêm >
Nhân viên KCS Xí nghiệp chế biến đồ gỗ 2 Xí nghiệp CBLS 2 Xem thêm >
Quản đốc Xí nghiệp chế biến đồ gỗ 2 Xí Nghiệp CBLS 2 Xem thêm >